Silent Letters: When NOT to pronounce B, D, and L in English

707
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.