LISTENING & UNDERSTANDING in 3 Easy Steps

947
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.