Fix Your English Grammar Mistakes: Talking about People

1337
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.