Learn English Tenses: 4 ways to talk about the FUTURE

636
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.