Inspiring the Next Generation of Female Engineers

88
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.