Can You Solve the Prisoner Hat Riddle?

190
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст