Strange Answers to the Psychopath Test

TED
286
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст