Phrasal Verbs and Expressions about FOOD

566
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.