Amy Cuddy: Your body language shapes who you are

TED
292
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст