John Galt Monologue - Atlas Shrugged

12
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст