Conversation Skills: DON'T BE SHY!

7270
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.