Talking about women you like - SEXY, HOT, SMOKING, CUTE, FREAKY

526
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.