Talking about women you like - SEXY, HOT, SMOKING, CUTE, FREAKY

484
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.