12 Phrasal Verbs about CLOTHES: dress up, try on, take off...

927
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.