12 Phrasal Verbs about CLOTHES: dress up, try on, take off...

1003
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.