Eminem - The Monster ft. Rihanna

1523
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.