An old lady was standing at the railing of the cruise ship...

240
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.