Ivo Andrić Quotes (Author of The Bridge on the Drina)

495
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.